Contact
Disclaimer
Zoeken:
  ideeënmarkt voor de
 positieverbetering van zelfstandige uitgeverijen
 
 
 
|login / logout
   

   #TITEL#

distributie en losse verkoop

het seminar
doelgroep
parallelsessie 1 en 2
programma
aanmelden seminar
miniparallelsessie 3
platform
aanmelden sponsor
meer informatie
sprekers
organisatie
presentaties
partners
sponsoren
nieuwsbrief
enquête
seminar 2004
aandachtsgebieden uitgeverijen
 
 

Profiel van de sprekers van Platform for publishers 2

Profiel Wim Noomen
Dr Wim Noomen is voorzitter van het bestuur van het Bedrijfsfonds voor de Pers. Hij heeft een ruime bestuurlijke en (communicatie)wetenschappelijke ervaring, opgedaan in verschillende maatschappelijke functies. Hij is onder meer voorzitter van de Werkgroep Communicatie en Informatie van de Nationale Unesco Commissie en oud-voorzitter van het College van Bestuur van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Bovendien is hij lid van de Raad van Toezicht en Advies van de Stichting Communicatie en Ontwikkelingssamenwerking. Hij was geruime tijd hoogleraar Communicatiewetenschap aan de Vrije Universiteit en hoogleraar-directeur van de Stichting 'Het Persinstituut'.

Profiel Ferry Houterman
Ferry Houterman is lid van het hoofdbestuur van MKB-Nederland, voorzitter van MKB-Amsterdam en bestuurslid van de Kamer van Koophandel Amsterdam. Hij heeft een praktijk voor management consultancy. Hij is onder andere lid van de Raad van Toezicht van de Open Universiteit en vice-voorzitter van het bestuur van het Bedrijfsfonds voor de Pers. Daarnaast heeft hij zitting in diverse commissariaten, onder meer bij Planet Media en McDonald's.
Profiel Dick Paul
Ing. Dick Paul is registerbedrijfskundige en managing partner van GEA adviesgroep. Het is zijn ambitie om, samen met de consultants en managers van GEA, de prestaties en het rendement van commu-nicatieprocessen te verbeteren. Dick acteert als consulting partner en heeft daarbij zijn focus op strategisch management, business & management development, innovatie en ontwerp van commu-nicatieketens. Samen met zijn opdrachtgevers zoekt hij naar de meest effectieve positie in de communicatieketen en helpt hij hen met het structureel verbeteren van de kwaliteit van de be-drijfsvoering, de ontwikkeling van de organisatie en de samenwerking met de andere partners in de keten. Met veel aandacht volgt hij de ontwikkelingen op dit terrein en helpt organisaties de vertaal-slag te maken naar de koers, de strategie en de inrichting van de eigen organisatie.

Profiel Leon de Wolff
Drs. L.J. de Wolff is eigenaar en oprichter van Leon de Wolff Mediamanagement. De Wolff studeerde van 1970 tot 1976 bedrijfssociologie en bedrijfskunde aan de Erasmusuniversiteit in Rotterdam (cum laude). Hij was redacteur van NRC Handelsblad (1972-1977), van de Haagse Post (1977-1983) en van FEM (1983-1984). Hij publiceerde over politiek, openbaar bestuur, gezondheidszorg, sport, economie en management.
Leon de Wolff Mediamanagement is opgericht in 1986. Het bureau heeft zich in de loop der jaren gespecialiseerd in onderzoek, advies en training ten behoeve van redacties van dagbladen, tijdschriften, vakbladen en audiovisuele media en het internet. Aan het bureau zijn meer dan 25 onderzoekers verbonden. De activiteiten van dit bureau zijn gericht op de redactionele inhoud. Soms gebeurt dit per medium afzonderlijk; voor een dagblad, een tijdschrift of een internetsite. Dan weer via onderzoek, training of een advies voor verschillende media tegelijk.

Profiel Taeke Kuyvenhoven
Taeke Kuyvenhoven is uitgever en adviseur bij Liones Publishing Services. Na zijn studie Bedrijfskunde - management van technologie en innovatie - aan de Erasmus Universiteit Rotterdam deed hij uitgeefervaring op bij onder meer Wolters Kluwer en Ilse Media. Bij Liones Publishing Services lanceerde hij als uitgever de online databank FEITENenCIJFERS.nl en adviseert hij uitgevers op het gebied van multimediaal uitgeven. Daarnaast is hij ad interim uitgever van de grootste Nederlandse nieuwssite NU.nl.

Profiel Lydia Vroegindeweij
Lydia Vroegindeweij is directeur en mede-eigenaar van de Uitgeversacademie bv te Leusden. Zij heeft een ruime ervaring als uitgever en opleider voor het uitgeverijvak. Naast het verzorgen van opleidingen, coaching, advisering en interimmanagement voor uitgeverijen publiceerde zij vorig jaar het Handboek redactie, het organiseren van publicaties. Zij heeft het nieuwe blad vbT2 mee ontwikkeld en zit in de redactie daarvan.

Profiel André Knol
Ing. André Knol, organisatieadviseur GEA adviesgroep. Hij richt zich voornamelijk op analyse en advies op het gebied van de organisatie en optimalisatie van informatie- en publicatieketens. Ontwikkelaar en organisatie van Platform for Publishers, voor kleine en middelgrote uitgeverijen. Daarnaast is André veel betrokken bij strategieontwikkeling van kleine en middelgrote grafimedia ondernemingen en uitgeverijen. Met veel aandacht volgt hij zowel de ontwikkelingen op het terrein van procesoptimalisatie, internet als de strategische ontwikkelingen bij grafimediabedrijven, uitgeverijen en corporate publishers.
Profiel Ashja Bosboom
Ashja Bosboom, marketing directeur van Uitgeverij Scala BV, heeft als zelfstandig ondernemer na gedegen vooronderzoek als eerste uitgever in 2005 de tijdschriften Luister, Railhobby en Digital Movie online geplaatst. De kennis die ze als ervaringsdeskundige en als marketing manager heeft van alle aspecten van online uitgeven - waaronder de valkuilen, de successen en de do's en don'ts - resulteerde onder meer in vele artikelen en presentaties.
Profiel Michiel de Klein
Michiel de Klein, organisatieadviseur GEA adviesgroep. Met de snel veranderende technologische ontwikkelingen en de organisatorische vraagstukken die nu in de markt leven weet hij de belangrijkste elementen toe te passen voor het optimaliseren van publicatieprocessen. Zijn kracht zit in het opstellen van (theoretische) denkkaders en de juiste vertaling naar praktische implementatieplannen. De veranderingen die daaruit voortkomen vinden vaak bedrijfsoverstijgend plaats en zorgen ervoor dat er sprake is van optimalisatie gericht op de gehele keten van idee tot publicatie.
Profiel Michiel van Gaalen
Michiel van Gaalen is eigenaar van online marketingbureau Leads2Business. Hiervoor heeft hij e-mailmarketingbureau RapidSugar opgericht. Voor klanten in de uitgeverij- en andere branches geeft Leads2Business strategisch advies en verzorgt zij online projecten en e-marketingcampagnes. Michiel heeft in opdracht van Ilse Media de nieuwssite NU Z opgezet. Hij vertelt u met veel kennis en passie over de mogelijkheden die e-marketing u biedt.

Profiel Abdel Razak Chraou
Na de detailhandelschool, MTS en enkele jaren werkzaam te zijn geweest in een bakkerij is Abdel Razak Chraou sinds 1997 zelfstandig ondernemer. Hij richt zich op het slaan van een brug tussen de allochtonen en autochtone doelgroepen. Abdel is intermediair voor diverse binnen- en buitenlandse partijen, initiator en organisator van grootschalige multiculturele evenementen en sinds 2002 oprichter en uitgever van het Marokkaanse tijdschrift Mzine. Zeer recent heeft hij de Tawasol Groep opgericht, een multiculturele channelmarketingbedrijf voor internet, print en events.
Door de pragmatische aanpak en het pioniersschap met betrekking tot met name de Marokkaanse en Turkse doelgroep is hij een specialist op het gebied van etnomarketing en etnopublishing. De uitgeefactiviteiten en de diverse projecten bij overheden, multinationals en andere instellingen laten zien dat deze specifieke doelgroep op een andere wijze wel bereikt kan worden.